MATERIAL

Vi eftersträvar att använda material som är testade och godkända enligt allmänt vedertagna normer för god miljövård. Denna inställning genomsyrar alla beslut vi fattar i företagen, såväl vid val av arbetsmetod som inköp av material. Vi använder uteslutande miljömärkta rengöringsmedel.

Rostskyddsfärg

Select Städ har den svenska agenturen på AcryMatics uppmärksammade rostskyddsfärg. Större eller mindre partier av färgen kan beställas direkt av oss.
För beställning, kontakta
Zoran Sehovac
042 228887, 070 8388417
zoran@select.se